1 SUMATIF AKHIR SEMESTER TP. 2023/2024 – KELAS X

SUMATIF AKHIR SEMESTER – KELAS X

SUMATIF AKHIR SEMESTER (SAS)

TAHUN PELAJARAN 2023/2024

18 SEPTEMBER 2023

WAKTUJAM KEKELAS XGURU MAPEL
07.30 – 09.001PAI DAN BUDI PEKERTIEne Suharti, S.Pd.I
09.30 – 11.002PKN (Kelas X1 s.d X4)
PKN (Kelas X5 s.d X7)
Fahmi Haristian Fauzi, S.Pd, M.Pd.
Bahtiar Efendi, S.Pd.
13.00 – 14.303BAHASA INDONESIAReni Wahyuni, M.Pd.
Klik pada nama mapel untuk membuka

19 SEPTEMBER 2023

WAKTUJAM KEKELAS XGURU MATPEL
07.30 – 09.001MATEMATIKAAde Juaidah Hapiyani, S.Si
09.30 – 11.002BIOLOGI (Kelas X1 s.d X3)
BIOLOGI (Kelas X4 s.d X7)
Fahra Putri Ardita, S.Pd.
Imelda Santi Yuarifka, S.Pd.
11.30 – 13.003GEOGRAFIAgustina Dwijaya, S.Pd.
Klik pada nama mapel untuk membuka

20 SEPTEMBER 2023

WAKTUJAM KEKELAS XGURU MATPEL
07.30 – 09.001FISIKA (1-3)
FISIKA (4-7)
Achmad Rivai, S.Pd.
Muhamad Munawir, S.Pd.
09.30 – 11.002SEJARAHSarinah, S.Pd.
11.30 – 13.003EKONOMI (Kelas X1 s.d. X4)
EKONOMI (Kelas X5 s.d. X7)
Endah Apriliani, S.E.
Halimatu Sadiah, S.E., M.Pd.
Klik pada nama mapel untuk membuka

21 SEPTEMBER 2023

WAKTUJAM KEKELAS XGURU MATPEL
07.30 – 09.001KIMIA (Kelas X1 s.d X6)
KIMIA (Kelas X7)
Winarni Yuli Handayani, S.Pd.
Diniatul Islam, S.Pd.
09.30 – 11.002BAHASA INGGRIS (Kelas X1 s.d X4)
BAHASA INGGRIS (Kelas X5 s.d X7)
Yusril, S.Pd.
Yetti Silviawati, S.Pd.
11.30 – 13.003SOSIOLOGI (Kelas X1 s.d X4)
SOSIOLOGI (Kelas X5 s.d X7)
Bahtiar Efendi, S.Pd.
Endah Apriliani, S.E.
Klik pada nama mapel untuk membuka

22 SEPTEMBER 2023

WAKTUJAM KEKELAS XGURU MATPEL
07.30 – 09.001SENI BUDAYAAlno Bimo, S.Pd.
09.30 – 11.002PENJASKESDede Imanudin, S.Pd
11.30 – 13.003INFORMATIKA (Kelas X1 s.d X3)
INFORMATIKA (Kelas X4 s.d X7)
Muhamad Munawir, S.Pd.
Fahra Putri Ardita, S.Pd.
Klik pada nama mapel untuk membuka