2 SUMATIF AKHIR SEMESTER TP. 2023/2024 – KELAS XI

SUMATIF AKHIR SEMESTER – KELAS XI

SUMATIF AKHIR SEMESTER (SAS)

TAHUN PELAJARAN 2023/2024

01 DESEMBER 2023

WAKTUJAM KEXI (1 – 3)XI (4 – 7)
07.30 – 09.001PAI DAN BUDI PEKERTIPAI DAN BUDI PEKERTI
09.30 – 11.002PKNPKN (KELAS XI.4)
PKN (KELAS XI.5 s.d XI.7)
13.00 – 14.303BAHASA INDONESIABAHASA INDONESIA (KELAS XI.4)
BAHASA INDONESIA (KELAS XI.5 s.d. XI.7)
Klik pada nama mapel untuk membuka

04 DESEMBER 2023

WAKTUJAM KEXI (1 – 3)XI (4 – 7)
07.30 – 09.001MATEMATIKAMATEMATIKA
09.30 – 11.002BIOLOGISOSIOLOGI
11.30 – 13.003PKWUPKWU
Klik pada nama mapel untuk membuka

05 DESEMBER 2023

WAKTUJAM KEXI (1 – 3)XI (4 – 7)
07.30 – 09.001MATEMATIKA TINGKAT LANJUTFISIKA (KELAS XI.4 s.d XI.5)
FISIKA (KELAS XI.6 s.d XI.7)
09.30 – 11.002SEJARAHSEJARAH
11.30 – 13.003EKONOMIEKONOMI (Kelas XI.4 s.d XI.5)
EKONOMI (Kelas XI.6 s.d XI.7)
Klik pada nama mapel untuk membuka

06 DESEMBER 2023

WAKTUJAM KEXI (1 – 3)XI (4 – 7)
07.30 – 09.001KIMIAGEOGRAFI
09.30 – 11.002BAHASA INGGRISBAHASA INGGRIS (Kelas XI.4)
BAHASA INGGRIS (Kelas XI.5 s.d XI.7)
11.30 – 13.003
Klik pada nama mapel untuk membuka

07 DESEMBER 2023

WAKTUJAM KEXI (1 – 3)XI (4 – 7)
07.30 – 09.001SENI BUDAYASENI BUDAYA
09.30 – 11.002PENJASKESPENJASKES
11.30 – 13.003
Klik pada nama mapel untuk membuka