Kelas XI – PTS Genap 2021/2022

PTS

PENILAIAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KELAS XI MIPA – IPS

Senin, 07 Maret 2022
XI MIPA
WAKTUSESIMata Pelajaran
07.30 – 08.301PAI dan Budi Pekerti
08.30 – 09.301Bahasa Indonesia
09.30 – 10.301PKn
XI IPS
WAKTUSESIMata Pelajaran
11.00 – 12.002PAI dan Budi Pekerti
12.00 – 13.00IstirahatIstirahat
13.00 – 14.002Bahasa Indonesia
14.00 – 15.002PKn
Selasa, 08 Maret 2022
XI MIPA
WAKTUSESIMata Pelajaran
07.30 – 08.301Matematika Umum
08.30 – 09.301Biologi
09.30 – 10.301Seni Budaya
XI IPS
WAKTUSESIMata Pelajaran
11.00 – 12.002Matematika Umum
12.00 – 13.00IstirahatIstirahat
13.00 – 14.002Sosiologi
14.00 – 15.002Seni Budaya
Rabu, 09 Maret 2022
XI MIPA
WAKTUSESIMata Pelajaran
07.30 – 08.301Sejarah Indonesia
08.30 – 09.301Fisika
09.30 – 10.301Ekonomi (LM)
XI IPS
WAKTUSESIMata Pelajaran
11.00 – 12.002Sejarah Indonesia
12.00 – 13.00IstirahatIstirahat
13.00 – 14.002Ekonomi
14.00 – 15.002Biologi (LM)
Kamis, 10 Maret 2022
XI MIPA
WAKTUSESIMata Pelajaran
07.30 – 08.301Kimia (XI MIPA 1 & 2)
Kimia (XI MIPA 3 & 4)
08.30 – 09.301Bahasa Inggris
09.30 – 10.301Penjasorkes
XI IPS
WAKTUSESIMata Pelajaran
11.00 – 12.002Geografi
12.00 – 13.00IstirahatIstirahat
13.00 – 14.002Bahasa Inggris
14.00 – 15.002Penjasorkes
Jum’at, 11 Maret 2022
XI MIPA
WAKTUSESIMata Pelajaran
07.15 – 08.151Matematika Peminatan
08.15 – 09.151Prakarya dan Kewirausahaan (XI MIPA 1 & 2)
Prakarya dan Kewirausahaan (XI MIPA 3 & 4)
XI IPS
WAKTUSESIMata Pelajaran
10.30 – 11.302Sejarah Peminatan
11.30 – 13.00IstirahatIstirahat
13.00 – 14.002Prakarya dan Kewirausahaan