SUMATIF TENGAH SEMESTER GANJIL TP. 2023/2024 – KELAS X

SUMATIF TENGAH SEMESTER GANJIL – KELAS X

SUMATIF TENGAH SEMESTER GANJIL

TAHUN PELAJARAN 2023/2024

18 SEPTEMBER 2023

WAKTUJAM KEKELAS XGURU MATPEL
07.30 – 09.001PAI DAN BUDI PEKERTIEne Suharti, S.Pd.I
09.30 – 11.002PPKN (Kelas X1 s.d X4)
PPKN (Kelas X5 s.d X7)
Fahmi Haristian Fauzi, S.Pd, M.Pd.
Bahtiar Ependi, S.Pd.
11.30 – 13.003BAHASA INDONESIAReni Wahyuni, M.Pd.
Klik pada nama matpel untuk membuka

19 SEPTEMBER 2023

WAKTUJAM KEKELAS XGURU MATPEL
07.30 – 09.001MATEMATIKA UMUMAde Juaidah Hapiyani, S.Si
09.30 – 11.002BIOLOGI (Kelas X1 s.d X3)
BIOLOGI (Kelas X4 s.d X7)
Fahra Putri Ardita, S.Pd.
Imelda Santi Yuarifka, S.Pd.
11.30 – 13.003GEOGRAFIAgustina Dwijaya, S.Pd.
Klik pada nama matpel untuk membuka

20 SEPTEMBER 2023

WAKTUJAM KEKELAS XGURU MATPEL
07.30 – 09.001FISIKAAchmad Rivai, S.Pd.
09.30 – 11.002SEJARAH INDONESIASarinah, S.Pd.
11.30 – 13.003EKONOMI (Kelas X1 s.d. X4)
EKONOMI (Kelas X5 s.d. X7)
Endah Apriliani, S.E.
Halimatu Sadiah, S.E., M.Pd.
Klik pada nama matpel untuk membuka

21 SEPTEMBER 2023

WAKTUJAM KEKELAS XGURU MATPEL
07.30 – 09.001KIMIA (Kelas X1 s.d X6)
KIMIA (Kelas X7)
Winarni Yuli Handayani, S.Pd.
Diniatul Islam, S.Pd.
09.30 – 11.002BAHASA INGGRIS (Kelas X1 s.d X4)
BAHASA INGGRIS (Kelas X5 s.d X7)
Yusril, S.Pd.
Yetti Silviawati, S.Pd.
11.30 – 13.003SOSIOLOGI (Kelas X1 s.d X4)
SOSIOLOGI (Kelas X5 s.d X7)
Bahtiar Ependi, S.Pd.
Endah Apriliani, S.E.
Klik pada nama matpel untuk membuka

22 SEPTEMBER 2023

WAKTUJAM KEKELAS XGURU MATPEL
07.30 – 09.001SENI BUDAYAAlno Bimo, S.Pd.
09.15 – 10.452INFORMATIKA (Kelas X1 s.d X3)
INFORMATIKA (Kelas X4 s.d X7)
Muhamad Munawir, S.Pd.
Fahra Putri Ardita, S.Pd.
13.00 – 14.303
Klik pada nama matpel untuk membuka