SUMATIF TENGAH SEMESTER GENAP TP. 2022/2023 – KELAS X

SUMATIF TENGAH SEMESTER GENAP – KELAS X

SUMATIF TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

6 MARET 2023

WAKTUJAM KEKELAS XGURU MATPEL
07.30 – 09.001PAI DAN BUDI PEKERTIEne Suharti, S.Pd.I
09.30 – 11.002BAHASA INDONESIASuheni, S.Pd.
11.30 – 13.003PPKN (Kelas X1 s.d X4)
PPKN (Kelas X5 s.d X7)
Fahmi Haristian Fauzi, S.Pd, M.Pd.
Bahtiar Ependi, S.Pd.
Klik pada nama matpel untuk membuka

7 MARET 2023

WAKTUJAM KEKELAS XGURU MATPEL
07.30 – 09.001MATEMATIKAAde Juaidah Hapiyani, S.Si
09.30 – 11.002BIOLOGI (Kelas X1 s.d X5)
BIOLOGI (Kelas X6 s.d X7)
Fahra Putri Ardita, S.Pd.
Imelda Santi Yuarifka, S.Pd.
11.30 – 13.003INFORMATIKAMuhamad Munawir, S.Pd.
Klik pada nama matpel untuk membuka

8 MARET 2023

WAKTUJAM KEKELAS XGURU MATPEL
07.30 – 09.001FISIKAAchmad Rivai, S.Pd.
09.30 – 11.002SEJARAH INDONESIA (KELAS X1 – X5)
SEJARAH INDONESIA (KELAS X6 – X7)
Sarinah, S.Pd.
Endah Apriliani, S.E.
11.30 – 13.003SOSIOLOGI (Kelas X1 s.d. X5)
SOSIOLOGI (Kelas X6 s.d. X7)
Endah Apriliani, S.E.
Eko Achri Miyatno, S.Sos, M.Pd.
Klik pada nama matpel untuk membuka

9 MARET 2023

WAKTUJAM KEKELAS XGURU MATPEL
07.30 – 09.001GEOGRAFI (Kelas X1 s.d X4)
GEOGRAFI (Kelas X5 s.d. X7)
Agustina Dwijaya, S.Pd.
Wiwit Witarsih, S.Pd.
09.30 – 11.002BAHASA INGGRISYusril, S.Pd./Yetti Silviawati, S.Pd.
11.30 – 13.003SENI BUDAYAAlno Bima, S.Pd.
Klik pada nama matpel untuk membuka

10 MARET 2023

WAKTUJAM KEKELAS XGURU MATPEL
07.30 – 09.001KIMIADiniatul Islam, S.Pd.
09.15 – 10.452EKONOMIHalimatu Sadiah, S.E, M.Pd.
13.00 – 14.303SASTRA INGGRISAgustina Dwijaya, S.Pd.
Klik pada nama matpel untuk membuka